فرودگاه پیام ، سوله امین صنعت
فرودگاه پیام ، سوله امین صنعت
شهریور ۲۹, ۱۳۹۴
راهبند - کی پد
نصب راهبند و کی پد – بیمارستان شریعتی محمدشهر
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۵

راهبند – آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

نصب راهبند | شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
  • وظیفهنصب راهبند 6 متری فراز