نصب راهبند | شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
راهبند – آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
آذر ۱, ۱۳۹۴

فرودگاه پیام ، سوله امین صنعت

فرودگاه پیام ، سوله امین صنعت
  • وظیفه3 دهنه کرکره برقی (موتور ساید بارزانته - ) ، 12 عدد دوربین

 فرودگاه پیام ، سوله امین صنعت

نصب ، راه اندازی  : ۳ دهنه کرکره برقی (موتور ساید بارزانته – ) ، ۱۲ عدد دوربین
آدرس : کرج ، کیانمهر ، فرودگاه پیام  – سوله امین صنعت