دوربین مداربسته | سانترال | درب برقی | شرکت مزو

نشانی :
کرج-کمال شهر-پیش آهنگی – کوچه قائم ۱۲- پلاک ۱
تلفن تماس :
۰۲۶-۳۴۸۲۴۵۲۴
آقای پیرنظری
نشانی وبسایت :
www.mezzoco.com