نمایش یک نتیجه

 • AWAX با تلفن کننده

  زون باسیم

  1 زون بیسیم

  کنترل به وسیله تلفن و موبایل

  6 خروجی قابل کنترل با تلفن و موبایل

  قابلیت استراق سمع

  قابلیت نصب در کنار انواع GSM